יום רביעי 24 אוקטובר 2018   כניסה למערכת  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים    
יום ראשון 21.10 יום שני 22.10 יום שלישי 23.10 יום רביעי 24.10 יום חמישי 25.10 יום שישי 26.10
0
07:45
08:30
כימיה  (מע' כימיה 111)
ארזי מיכל
כימיה  (104)
ליפשיץ בתיה
פיסיקה  (מע' פיסיקה 103)
גורן אהוד
ביולוגיה  (105)
הראל טלי
פיסיקה  (מע' ביולוגיה 101)
גרינפלד רונית
ביולוגיה  (104)
כהן נורית
1
08:35
09:20
אנגלית 5יח  (307)
רוננה נעמי
אנגלית ד"א  (304)
כהן דניס
אנגלית 5יח  (210)
פרנק נילי
אנגלית 5יח  (305)
אורן ניקול
חינוך  (מרתף קולנוע)
גונן סגל שלי
חינוך  (מרתף קולנוע)
גונן סגל שלי
אנגלית 5יח  (307)
רוננה נעמי
אנגלית 5יח  (305)
אורן ניקול
אנגלית 5יח  (106)
פרנק נילי
אנגלית ד"א  (304)
כהן דניס
הסטוריה חיצוני  (304)
בלכרוביץ שחר
חינוך  (304)
גונן סגל שלי
2
09:20
10:05
אנגלית 5יח  (307)
רוננה נעמי
אנגלית 5יח  (210)
פרנק נילי
אנגלית 5יח  (305)
אורן ניקול
אנגלית ד"א  (304)
כהן דניס
חינוך  (מרתף קולנוע)
גונן סגל שלי
מתמטיקה 4יח  (207)
לוין חן
מתמטיקה 5 יח  (305)
בן נאים אבי
מתמטיקה 4יח  (308)
נשיא-טוויג עדי
מתמטיקה 5 יח  (211)
בראל שושנה
מתמטיקה 5 יח  (ספריה פרטני 2)
חודדטוב סטלה
מתמטיקה בית ספרית  (206)
אברמזון עודד
אנגלית 5יח  (307)
רוננה נעמי
אנגלית ד"א  (304)
כהן דניס
אנגלית 5יח  (106)
פרנק נילי
אנגלית 5יח  (305)
אורן ניקול
הסטוריה חיצוני  (304)
בלכרוביץ שחר
לשון בית ספרי  (304)
שטיינר גילי
3
10:25
11:10
כימיה  (107)
ארזי מיכל
ביולוגיה  (304)
בית אור תמר
יסודות המחשב  (126 מחשב 3)
בן חור רונה
כימיה  (מע' פיסיקה 103)
ליפשיץ בתיה
מקהלה  (210)
פרנסיס ג'ף מנחה
מחול מודרני  (אולם מחול גדול)
גונן סגל שלי
כתיבה יוצרת  (207)
ויסמן קרן
אנסמבל.
דרום רן
מקהלה  (אנסמבל)
לב טוב שמעון
לימודי סייבר  (209)
פלדברג עידן
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
בית אור תמר
כימיה  (מע' כימיה 111)
ליפשיץ בתיה
פיסיקה  (106)
גרינפלד רונית
כימיה  (107)
ארזי מיכל
פיסיקה  (104)
גורן אהוד
העשרה רב תחומית  (305)
בלכרוביץ שחר
ביולוגיה  (105)
הראל טלי
מדעי הטכנולוגיה  (325 מחשב 1)
ברזם גלית
מדעי המחשב  (126 מחשב 3)
בן חור רונה
פיסיקה  (מע' פיסיקה 103)
גורן אהוד
תאוריה של מוסיקה  (211)
שכטר יזהר
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
בית אור תמר
פיסיקה  (205)
גרינפלד רונית
כתיבה יוצרת  (207)
ויסמן קרן
יסודות המחשב  (212 כיתת עתיד)
בן חור רונה
כימיה  (מע' כימיה 111)
ליפשיץ בתיה
מחול קלאסי  (אולם מחול קטן)
הנדלר אפרת
תאוריה של מוסיקה
רוזן מיטשל
סוציולוגיה  (304)
בטאט מאיה אודליה
מתמטיקה בית ספרית  (206)
אברמזון עודד
מתמטיקה 5 יח  (205)
בן נאים אבי
מתמטיקה 4יח  (207)
לוין חן
מתמטיקה 4יח  (204)
נשיא-טוויג עדי
מתמטיקה 5 יח  (209)
בראל שושנה
לשון בית ספרי  (304)
שטיינר גילי
4
11:10
11:55
פיסיקה  (מע' פיסיקה 103)
קאפח זהורית
כימיה  (107)
ארזי מיכל
עריכה  (232 עריכה קולנוע י')
רוזן ניצן מנחה
יסודות המחשב  (325 מחשב 1)
ברזם גלית
מקהלה  (אנסמבל)
לב טוב שמעון
צילום  (207)
אהרונסון מיכל מנחה
מקהלה  (210)
פרנסיס ג'ף מנחה
מחול מודרני  (אולם מחול גדול)
גונן סגל שלי
ביולוגיה  (205)
בית אור תמר
פיסיקה  (106)
גרינפלד רונית
מדעי המחשב  (126 מחשב 3)
בן חור רונה
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
בית אור תמר
כימיה  (107)
ארזי מיכל
ביולוגיה  (105)
הראל טלי
מדעי הטכנולוגיה  (325 מחשב 1)
ברזם גלית
כימיה  (מע' כימיה 111)
ליפשיץ בתיה
העשרה רב תחומית  (305)
בלכרוביץ שחר
פיסיקה  (104)
גורן אהוד
פיסיקה  (מע' פיסיקה 103)
גורן אהוד
פיסיקה  (106)
קאפח זהורית
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
בית אור תמר
פיסיקה  (205)
גרינפלד רונית
מחול קלאסי  (אולם מחול קטן)
הנדלר אפרת
תאוריה של מוסיקה
רוזן מיטשל
כתיבה יוצרת  (207)
ויסמן קרן
כימיה  (מע' כימיה 111)
ליפשיץ בתיה
תאוריה של מוסיקה  (211)
שכטר יזהר
סוציולוגיה  (304)
בטאט מאיה אודליה
מתמטיקה בית ספרית  (206)
אברמזון עודד
מתמטיקה 4יח  (207)
לוין חן
מתמטיקה 5 יח  (205)
בן נאים אבי
מתמטיקה 5 יח  (209)
בראל שושנה
מתמטיקה 4יח  (204)
נשיא-טוויג עדי
חנ"ג  (אולם הספורט)
סודאי-אלקיים אורלי
חנ"ג בנים  (אולם הספורט)
גיטליס אריה
5
12:10
12:55
יסודות המחשב  (325 מחשב 1)
ברזם גלית
עריכה  (232 עריכה קולנוע י')
רוזן ניצן מנחה
כימיה  (107)
ארזי מיכל
אנסמבל.
מנחה שניידרמן אלכסנדר
פיסיקה  (מע' פיסיקה 103)
קאפח זהורית
צילום  (207)
אהרונסון מיכל מנחה
מחול קלאסי  (אולם מחול גדול)
הנדלר אפרת
חנ"ג  (אולם הספורט)
סודאי-אלקיים אורלי
חנ"ג בנים  (אולם הספורט)
גיטליס אריה
תולדות הקולנוע  (207)
ויסמן קרן
תולדות המוסיקה  (210)
שנקר יונתן
אנסמבל.  (117 - חדר מוסיקה)
רוזן מיטשל
פיסיקה  (מע' פיסיקה 103)
גרינפלד רונית
פיסיקה  (106)
קאפח זהורית
יסודות המחשב  (326 מחשב 2)
בן חור רונה
פיסיקה  (מע' כימיה 111)
גורן אהוד
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
בית אור תמר
רפרטואר  (אולם מחול קטן)
הנדלר אפרת
לשון בית ספרי  (304)
שטיינר גילי
ספרות בית ספרי  (304)
בר אוריין ענת
תולדות המחול  (305)
שאולי טל
מבע קולנועי  (207)
שגיא ערן
6
12:55
13:40
מחול קלאסי  (אולם מחול גדול)
הנדלר אפרת
עריכה  (232 עריכה קולנוע י')
רוזן ניצן מנחה
כימיה  (107)
ארזי מיכל
אנסמבל.
מנחה שניידרמן אלכסנדר
יסודות המחשב  (325 מחשב 1)
ברזם גלית
אנסמבל.
דרום רן
אנסמבל
רוזן מיטשל
צילום  (207)
אהרונסון מיכל מנחה
הסטוריה חיצוני  (204)
בלכרוביץ שחר
יסודות המחשב  (326 מחשב 2)
בן חור רונה
אנסמבל.  (117 - חדר מוסיקה)
רוזן מיטשל
פיסיקה  (מע' פיסיקה 103)
גרינפלד רונית
מדעי המחשב  (126 מחשב 3)
רווח איריס
ביולוגיה  (106)
כהן נורית
תולדות המוסיקה  (210)
שנקר יונתן
ביולוגיה  (206)
בית אור תמר
תולדות הקולנוע  (207)
ויסמן קרן
רפרטואר  (אולם מחול קטן)
הנדלר אפרת
ספרות בית ספרי  (304)
בר אוריין ענת
חינוך  (מרתף קולנוע)
גונן סגל שלי
תולדות המחול  (305)
שאולי טל
מבע קולנועי  (207)
שגיא ערן
7
13:55
14:40
אנסמבל
רוזן מיטשל
כימיה  (מע' כימיה 111)
ארזי מיכל
אנסמבל.
מנחה שניידרמן אלכסנדר
אנסמבל.
דרום רן
בימוי  (208)
טבצ'ניק עופר
לימודי סייבר  (325 מחשב 1)
שוצמן קובי
בימוי  (207)
בן-יעקב אהוד
כוריאוגרפיה  (קפיטריה)
בן-בסט מיכל
מתמטיקה בית ספרית  (203)
אברמזון עודד
מתמטיקה 5 יח  (307)
בראל שושנה
מתמטיקה 4יח  (201)
לוין חן
מתמטיקה 5 יח  (305)
בן נאים אבי
מתמטיקה 4יח  (107)
נשיא-טוויג עדי
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
כהן נורית
מדעי המחשב  (126 מחשב 3)
רווח איריס
ביולוגיה  (206)
בית אור תמר
יסודות המחשב  (326 מחשב 2)
ברזם גלית
אנסמבל.
לוטרינגר אלון מנחה
ערבית  (203)
פינקלשטיין איתן
תולדות הקולנוע  (207)
ויסמן קרן
תעבורה  (אודיטוריום)
אליאס דוד
לימודי סייבר  (324 מחשב א')
פלדברג עידן
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
בית אור תמר
יסודות המחשב  (212 כיתת עתיד)
בן חור רונה
מדעי הטכנולוגיה
ברזם גלית
מבע קולנועי  (207)
שגיא ערן
8
14:45
15:30
לימודי סייבר  (325 מחשב 1)
שוצמן קובי
הפקה מוזיקאלית באולפן ממוחשב  (126 מחשב 3)
טייאר עומר מנחה
כוריאוגרפיה  (קפיטריה)
בן-בסט מיכל
סדנת ביצוע זמרות
אשל עידית מנחה
בימוי  (208)
טבצ'ניק עופר
כימיה  (מע' כימיה 111)
ארזי מיכל
בימוי  (207)
בן-יעקב אהוד
מתמטיקה 5 יח  (307)
בראל שושנה
מתמטיקה 4יח  (107)
נשיא-טוויג עדי
מתמטיקה 4יח  (201)
לוין חן
מתמטיקה 5 יח  (305)
בן נאים אבי
יסודות המחשב  (326 מחשב 2)
ברזם גלית
ביולוגיה  (מע' ביולוגיה 101)
כהן נורית
אנסמבל.
לוטרינגר אלון מנחה
ערבית  (203)
פינקלשטיין איתן
תולדות הקולנוע  (207)
ויסמן קרן
ספרות בית ספרי  (304)
בר אוריין ענת
לימודי סייבר  (324 מחשב א')
פלדברג עידן
צילום
אהרונסון מיכל מנחה
מחול מודרני  (אולם מחול גדול)
גונן סגל שלי
פיתוח שמיעה  (210)
לב טוב שמעון
יסודות המחשב  (212 כיתת עתיד)
בן חור רונה
9
15:35
16:20
הפקה מוזיקאלית באולפן ממוחשב  (126 מחשב 3)
טייאר עומר מנחה
בימוי  (207)
בן-יעקב אהוד
סדנת מוסיקה  (305)
בלכרוביץ שחר
לימודי סייבר  (325 מחשב 1)
שוצמן קובי
סדנת ביצוע זמרות
אשל עידית מנחה
בימוי  (208)
טבצ'ניק עופר
צילום
אהרונסון מיכל מנחה
צרפתית פרטני  (202)
כהן פלורנס
פיסיקה  (105)
גרינפלד רונית
פיתוח שמיעה  (210)
לב טוב שמעון
מחול מודרני  (אולם מחול גדול)
גונן סגל שלי
צילום
אהרונסון מיכל מנחה
10
16:20
17:05
בימוי  (207)
בן-יעקב אהוד
סדנת מוסיקה  (305)
בלכרוביץ שחר
בימוי  (208)
טבצ'ניק עופר
צילום
אהרונסון מיכל מנחה
צרפתית פרטני  (202)
כהן פלורנס
11
17:15
18:00
תולדות הג'אז  (211)
שכטר יזהר
צרפתית פרטני  (202)
כהן פלורנס
12
18:05
18:50
תולדות הג'אז  (211)
שכטר יזהר
13
19:00
19:45
14
00:00
00:00
מעודכן ל: 21.10.2018, שעה: 15:16, מסך: A11214
שחף מערכות מידע