יום ראשון 19 נובמבר 2017   כניסה למערכת  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים    
יום ראשון 19.11 יום שני 20.11 יום שלישי 21.11 יום רביעי 22.11 יום חמישי 23.11 יום שישי 24.11
0
07:45
08:30
1
08:35
09:20
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
אנגלית ד"א  (309)
אורן ניקול
2
09:20
10:05
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
אנגלית ד"א  (309)
אורן ניקול
אנגלית ד"א  (311)
אורן ניקול
3
10:25
11:10
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
אנגלית ד"א  (305)
אורן ניקול
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
אנגלית ד"א  (311)
אורן ניקול
4
11:10
11:55
אנגלית ד"א  (304)
כהן דניס
אנגלית ד"א  (305)
אורן ניקול
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
אנגלית ד"א  (305)
אורן ניקול
5
12:10
12:55
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
6
12:55
13:40
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
7
13:55
14:40
אנגלית ד"א  (305)
אורן ניקול
8
14:45
15:30
9
15:35
16:20
10
16:20
17:05
11
17:15
18:00
12
18:05
18:50
13
19:00
19:45
14
00:00
00:00
מעודכן ל: 16.11.2017, שעה: 15:31, מסך: A11214
שחף מערכות מידע