יום שישי 22 ספטמבר 2017   כניסה למערכת  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים    
יום ראשון 24.09 יום שני 25.09 יום שלישי 26.09 יום רביעי 27.09 יום חמישי 28.09 יום שישי 29.09
0
07:45
08:30
1
08:35
09:20
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
2
09:20
10:05
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
3
10:25
11:10
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
4
11:10
11:55
אנגלית 5יח  (208)
איצקוביץ שושנה
אנגלית 4יח  (200)
מרקוס נגה
אנגלית מא"ה 3  (202)
פרנק נילי
אנגלית 5יח  (205)
רוננה נעמי
אנגלית 5יח  (308)
אישוני אביבה
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
אנגלית ד"א  (205)
צויגרייך מקסין
5
12:10
12:55
אנגלית 4יח  (200)
מרקוס נגה
אנגלית 5יח  (105)
איצקוביץ שושנה
אנגלית 5יח  (207)
רוננה נעמי
אנגלית 5יח  (308)
אישוני אביבה
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
אנגלית 5יח  (105)
איצקוביץ שושנה
אנגלית 4יח  (200)
מרקוס נגה
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
אנגלית מא"ה 3  (202)
פרנק נילי
אנגלית 5יח  (206)
אישוני אביבה
אנגלית 5יח  (207)
רוננה נעמי
6
12:55
13:40
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
אנגלית 5יח  (308)
אישוני אביבה
אנגלית 5יח  (207)
רוננה נעמי
אנגלית 4יח  (200)
מרקוס נגה
אנגלית 5יח  (105)
איצקוביץ שושנה
אנגלית מא"ה 3  (202)
פרנק נילי
אנגלית מא"ה 3  (202)
פרנק נילי
אנגלית ד"א  (209)
כהן דניס
אנגלית 5יח  (207)
רוננה נעמי
אנגלית 5יח  (105)
איצקוביץ שושנה
אנגלית 4יח  (200)
מרקוס נגה
אנגלית 5יח  (206)
אישוני אביבה
7
13:55
14:40
8
14:45
15:30
9
15:35
16:20
10
16:20
17:05
11
17:15
18:00
12
18:05
18:50
13
19:00
19:45
14
00:00
00:00
מעודכן ל: 18.09.2017, שעה: 15:58, מסך: A11214
שחף מערכות מידע